Audi

H-Schaft

T1jemo, jemo-motorsport.de, jemo motorsport, H-Schaft, Schmiedepleuel, Audi

I-Schaft

I_Schaft-Pleueljemo, jemo-motorsport.de, jemo motorsport, I-Schaft, Audi

X-Schaft

X_Schaft-Pleueljemo, jemo-motorsport.de, jemo motorsport, X-Schaft, Audi, Schmiedepleuel